อบรมเรื่อง การจัดทำ website

แผนกกุมารเวชกรรม(สำหรับกรรมการวิเทศสัมพันธ์)

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2565

เวลา 8.00-16.00 น.

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารกัลยาณิวัฒนา (ชั้น5)

 

           แผนกกุมารเวชกรรม(สำหรับกรรมการวิเทศสัมพันธ์) ได้จัดอบรมการจัดทำ web site  ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2565  เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารกัลยาณิวัฒนา (ชั้น5)  ได้รับเกียรติเปิดงานโดย วลัยพรรณ ธิติเมธีพงศ์ และบรรยายโดย วิทยากร พว.สุดถนอม กมลเลิศพยาบาลชำนาญการพิเศษ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 14 คน