กิจกรรมการทำสื่อวิดิโอเพื่อประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม 2ง เวลา 8.00-16.00 น.