ห้องตรวจหู คอ จมูก ได้ทำการปรับปรุงจุดคัดกรองผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ขณะนี้จุดคัดกรองบริเวณนี้ยังไม่สามารถให้บริการผู้ป่วยในจุดคัดกรองที่เดิมได้ จึงขอย้ายบริเวณจุดคัดกรองมาทางด้านหน้าทางเข้าห้องตรวจหู คอ จมูก เป็นการชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ