Display #
Title Author Hits
แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอกเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 2565 tidarat 11
เจ้าหน้าที่ห้องตรวจหู คอ จมูก ซ้อมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพร่วมกับภาควิชาโสต ศอ นาสิก ประจำปี 2565 tidarat 12
ห้องตรวจหู คอ จมูกรับเกียรติบัตรผลงานสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ประจำปี 2565 tidarat 12
เจ้าหน้าที่แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอกร่วมออกหน่วยพอ.สว. อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น tidarat 11
เจ้าหน้าที่แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอกเข้าร่วมงานสู่ขวัญเดือนเกิด สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น tidarat 11
การอบรมเฉพาะทางการพยาบาลทางโสต สอ นาสิก รุ่นที่ 1ห้องตรวจหู คอ จมูก tidarat 17
เจ้าหน้าที่แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอกเข้าร่วมอบรมพัฒนาสมรรถนะเพื่อการบริการแบบเอื้ออาทรผู้สูงอายุในโรงพยาบาล tidarat 9
แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอกจัดอบรม จริยธรรมทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยี 5G tidarat 102
กิจกรรมมอบความสุข แพทยศาสตร์สัมพันธ์ประจำปี 2564 tidarat 98
ภาควิชารังสีวิทยาได้จัดงานปีใหม่2565ขึ้นในวันนี้ใข้รูปแบบzooming tidarat 102