วันนี้11เม.ย2567
พี่น้องชาว ICU งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต1,2 และ 3 ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรพี่พี่ผู้อาวุโส เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ที่ชั้น6 สว.
>> ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์งานการพยาบาลวิกฤตตามลิงค์ข้างล่าง
https://sites.google.com/d/1LFfOAPMUoI6vhvNvcXrdkXjpCfYUnhLZ/p/1hPfcNumDq_4VlCg67gUeJf8Qt0KBuqAe/edit