ยินดีต้อนรับ


micu2
       หอผู้ป่วยICU อายุรกรรม 2 >> มีเตียงบริการ ทั้งสิ้น 8 เตียง โดยให้บริการผู้ป่วย โรคทางอายุรกรรม เช่น ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต ผู้ป่วยหนักทางระบบทางเดินอาหาร ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจล้มเหลว ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ มีห้อง Negative Pressure เป็นห้องที่มีความดันภายในห้องเป็นลบ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อที่เกิดจากทางเดินหายใจชนิดติดต่อทางอากาศ (airborne) แพร่กระจายไปสู่ภายนอกห้อง ใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคซาร์ส (SARS) โรควัณโรคปอด และรวมถึง โรคเมอร์ส (MERS) เป็นต้น มีเครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจ (central monitor) เป็นระบบคอมพิวเตอร์ประจำเคาน์เตอร์พยาบาลส่วนกลางจะแสดงผลของสัญญาณชีพของผู้ป่วยในห้อง เพื่อให้พยาบาลสามารถเฝ้าระวังอาการของผู้ป่วยหนักได้อย่างทั่วถึงและสามารถให้การดูแลได้ทันทีหากมีความผิดปกติเกิดขึ้น

บริบท


top5m2

โครงสร้างบุคลากร

personM2
performanceM2

สรุปงานประจำปี

***

กิจกรรม

***

ติดต่อเรา

***