World COPD Day 2018

         หน่วยทางเดินหายใจ แผนกการพยาบาลอายุรกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับชมรมลมวิเศษ โดยแพทยสภา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น สปสช จัดงานรณรงค์เนื่องในวัน World COPD Day 2018 ที่ Central Plaza ขอนแก่น ในวันที่ 26 พ.ย.2561 ภายในงาน มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง พร้อมเปิดตัว”กำไลวิเศษ:สายรัดข้อมือ”อัจฉริยะพร้อม QR Code เพื่อเป็นช่องทางใหม่ในการดูแลผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองในประเทศไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และภายในงานยังมีซุ้มนิทรรศการต่างๆ เช่น คัดกรองโรคถุงลมโป่งพอง ตรวจสมรรถภาพ ให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่ ปรึกษาการใช้ยารักษา กายภาพบำบัด โภชนาการ การจัดงานครั้งนี้ประสพผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยมีผู้สนใจร่วมงานกว่า 1,000 คน

 COPD6

 

COPD2

COPD3

COPD5

COPD1

COPD4