ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ

5F92222F 8BAB 46B7 8FAE 396ECD720B71

นางจุฬารัตน์ มุขเชิด หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู 2ฉ ตำแหน่ง พยาบาลปฎิบัติการ เลื่อนระดับเป็นพยาบาลชำนาญการ

 

68482E7C 9C0B 49DB B96E 16F663F3672F

นางสาวสุภาพร สุดสังข์ หอผู้ป่วยเคมีบำบัด 5จ ตำแหน่ง พยาบาลปฎิบัติการ เลื่อนระดับเป็น พยาบาลชำนาญการ

 

39E0CEC4 6FF9 48AB 8456 6D6CB09FC099

นางกิตติมา ตาซื่อ หอผู้ป่วยเคมีบำบัด 5จ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน เลื่อนระดับเป็นผู้ช่วยพยาบาลชำนาญงาน