การเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองเฉพาะโรคการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี (cholangiocarcinoma)

ตามมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค(Disease Specific Certification,DSC)

05A5F37D 3B5B 47DE 9EC3 016871374C3F

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 สรพเยี่ยมสำรวจหอผู้ป่วย 5และหน่วยเคมีบำบัดผู้ป่วยนอกเพื่อรับรองเฉพาะโรคการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี (cholangiocarcinoma)ตามมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification,DSC)

92AE0975 423C 44BC AB43 7001582251E1

C1CD6654 0C73 4F37 A3BC 6963D842359A

FE84A521 E8C5 457F AC18 B53FFE2977AC