ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ

FDCD41B3 53FF 4BE5 AD32 7B36EAB277D3

นางสาวณัฏฐ์ชญา ไชยวงษ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยเคมีบำบัด 5จ ตำแหน่ง พยาบาลชำนาญการ 

เลื่อนระดับเป็น พยาบาลชำนาญการพิเศษ