ภาพบรรยากาศการเปิดศูนย์เรียนรู้ทั้ง 11 ศูนย์เรียนรู้ของงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ซึ่งแผนกการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ภูมิใจนำเสนอทั้งหมด 2 ศูนย์เรียนรู้ ประกอบด้วย
1. ศูนย์เรียนรู้ทางการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
2. ศูนย์เรียนรู้ทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
โดยทั้ง 2 ศูนย์นี้ทีมนำเสนอทั้งด้านหลักสูตรและผลงานหลักฐานเชิงประจักษ์ที่พัฒนามาอย่างยาวนาน…นำสู่การมาศึกษาเรียนรู้เพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับทีมดูแลและผู้ป่วย
 
240444522 3066534833591763 6706187204176862989 n
 
240311291 3066534303591816 449989939705653905 n
 
239985440 3066538740258039 474927528947842224 n
 
240213765 3066534386925141 4559457831053084318 n
240453107 3066534556925124 972149036018585134 n