Display #
Title Author Hits
การพยาบาลผู้ป่วย Covid - 19 Phornphailin 393
เปิดศูนย์เรียนรู้ทั้ง 11 ศูนย์เรียนรู้ของงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ Phornphailin 111
การศึกษาความเครียดของพยาบาลหัวหน้าเวร แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ Phornphailin 213
ตึกผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุเเละฉุกเฉิน รับการตรวจเยี่ยมในระดับเเผนกเรื่่องการบริหารจัดการความเสี่ยง ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 benyatip.taanna 512
อบรมพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ปี 2563 Kanya Wangsri 3775
รับสมัครผู้ที่สนใจสำหรับ course TLS for nurse รุ่นที่ 17 Phornphailin 426
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล สำเร็จการฝึกปฏิบัติการรวบยอด ที่หอผู้ป่วย AE2 442
งานมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ อาจารย์พนอ เตชะอธิก Phornphailin 559
Quality Award of year 2019 Phornphailin 461
อบรม CoP TBI 2 รุ่น ปี 2562 Phornphailin 425