ภาพบรรยากาศการจัดอบรม CoP TBI จำนวน 2 รุ่น นำทีมคนรักหัวผู้บาดเจ็บโดย พว.พนอ. เตชะอธิก ประธาน CoP TBI และทีมงานคุณภาพคับแก้ว ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมประกอบไปด้วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ Pre-hos—>ER—>In-hos—>OR—>Rehabilitations เนื้อหาในการจัดอบรมประกอบไปด้วยการให้ความรู้ทางทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติทั้งหมด 5 station ปิดท้ายด้วย story telling กับกิจกรรมประทับใจของผู้บาดเจ็บและญาติเล่าประสบการณ์การได้รับการดูแลจากทีม CoP TBI ในวันที่ 5,19 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

 

ภาพบรรยากาศการจัดอบรม CoP TBI จำนวน 2 รุ่น นำทีมคนรักหัวผู้บาดเจ็บโดย พว.พนอ. เตชะอธิก ประธาน CoP TBI...

Posted by AED of Srinagarind hospital on Friday, March 22, 2019