งานมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ อาจารย์พนอ เตชะอธิก

วีดีทัศน์งานมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ อาจารย์พนอ เตชะอธิก รองหัวหน้างานบริการฝ่ายทรัพยากรบุคคล งานบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “ร้อยความรักถักทอใจ...สายใยถึงกัน...ผูกพันน้องพี่” 14 กันยายน 62

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XZ5gXVmZaiY วีดีทัศน์งานมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ อาจารย์พนอ เตชะอธิก...

Posted by AED of Srinagarind hospital on Saturday, September 14, 2019