Up

Delirium

แผนผังการปฏิบัติเพื่อป้องกันภาวะสับสนเฉียบพลัน
แบบประเมินระดับความรู้สึกตัว
แบบประเมินภาวะ Delirium สำหรับผู้ป่วยใน ไอซียู
แบบประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุ
แบบประเมินความปวด
ยาที่ชักนำการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลัน
แบบสังเกตพฤติกรรมอาการแสดงของภาวะ Delirium
แบบประเมินภาวะสมองเสื่อม
แบบประเมินภาวะ Delirium
แบบประเมินความรุนแรงของความเจ็บป่วย
การทดสอบสมาธิด้วยภาพ
การประเมินปัจจัยเสี่ยง การป้องกัน และการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ Delirium (ภาคผนวก)
 
 
Powered by Phoca Download