ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมคณะแพทยศาสตร์ประจำปี 2564443DD78C 18FC 4DC5 8A61 18C12C7FB5D9

  

ผลงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ประเภท animation   

นางสาวอาทิตยา ประนัดสุดจ่า หอผู้ป่วยเคมีบำบัด 5จ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัล popular vote ชื่อผลงาน การประหยัดน้ำ

5D064C6A FD32 4AB9 A281 FBD8F2E67396

 

นางสาวกวินนา ผลทิพย์ และ นางสาวศิวพร คุณสิงห์ หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู 2ฉ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อผลงาน 2ฉ ลดใช้พลังงานใส่ใจสิ่งแวดล้อม

C4BA1782 4074 4EBC AF3E 86E1C8FD3EF4ด้าน

 

การสื่อสารประชาสัมพันธ์ประเภท poster

นางสาวอัสมาพร ศรีจำนงค์ หอผู้ป่วยเคมีบำบัด 5จ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน ชาวศรีนครินทร์ร่วมใจอนุรักษ์พลังงาน

7399E191 27FC 41DC AAB6 10AE8E9EAB36

 

นางสาวกวินนา ผลทิพย์ และ นางสาวศิวพร คุณสิงห์ หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู 2ฉ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงาน 2ฉ พักการใช้พลังงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3D65635E 32E3 4192 9818 09561FFA1398

 

ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ประเภท VDO Clip

นางสาวกวินนา ผลทิพย์ และ นางสาวศิวพร คุณสิงห์ หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู 2ฉ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงาน 2ฉ ร่วมใจอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

D42980CF A487 47AD A758 F60B26F37B6A

 

ผลงานด้านวิชาการประเภท poster

นางบังอร เพชรศรี หอผู้ป่วยเคมีบำบัด 5จ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัล popular vote ชื่อผลงาน กล่องข้าวรักษ์โลกลดการสร้างขยะด้วยแนวคิด 3R : ลดการใช้(reduce) นำกลับมาใช้ซ้ำ(reuse) และรีไซเคิล(recycle)

3837177C 4C4A 45FA 8948 FB96745EDBA1