ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรจบหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง

F2C99D4A D0A2 4E05 83FD F837A8C55C63

1. นางสุวารีย์ ไชยงค์ พยาบาลชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วยรังสีรักษา 5

428CC1E5 214E 4827 8700 97ED18D045DD

2. นางสาวน้ำตาล แสงจันทร์ พยาบาลชำนาญการ หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู  2

372C40D0 85E9 4FC7 BF59 5C3E81CD8FA4