ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสำเร็จการศึกษา

29B1FA83 4873 4A47 87A0 1F44483C233E

1. นางสาวกนกกัญญา สุทธิสาร หอผู้ป่วยเคมีบำบัด 5จ จบการศึกษาระดับปริญญาโท

มหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

611CDF6D 716C 437C 8949 29526EDF7AA9

9974BE31 7944 4963 9A2F 01B7860F71A0

2835B01C 89EA 4BA6 8AA2 354B82C9882B

2. นางสาวนิชาภาโพธิตะปัญญา หอผู้ป่วยรังสีรักษา 5ก จบการศึกษาระดับปริญญาโท
มหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 67DE17DD 9148 4D1B B189 2468101D06FB
 
D52031EF 2B75 4588 9C5D F9DEAA8EC10B
 
 
 3. นางสาวปพิชญา ขุนศรี หน่วยเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

858FC0A6 D7EF 456D A06E 173F2BABDFEB

6DF26331 C06B 4FC2 A01E 844E404EC12D