ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ

4511F8AA 4AD0 4D2F A44C 6A1DCD2C6BF7

นางสาวอาทิตยา ประนัดสุดจ่า หอผู้ป่วยเคมีบำบัด 5จ ตำแหน่ง พยาบาลปฎิบัติการ 

เลื่อนระดับเป็น พยาบาลชำนาญการ

 

2ED68999 343F 4455 9A96 D89091E67531

นางสาวทิพวรรณ ขรรศร หอผู้ป่วยเคมีบำบัด 5จ ตำแหน่ง พยาบาลปฎิบัติการ 

เลื่อนระดับเป็น พยาบาลชำนาญการ

 

E1C6DBA5 94FE 42D7 ABBB 901F09C6A3E4

นางสาวลาวัณย์ ดาบน้อยอุ่น หอผู้ป่วยเคมีบำบัด 5จ ตำแหน่ง พยาบาลปฎิบัติการ

เลื่อนระดับเป็น พยาบาลชำนาญการ

6E6E1EEE C37A 4E18 ADCE 635E0A3122AB

นางสาว ณัฐรินทร์ วงศ์หนองแล้ง หอผู้ป่วยเคมีบำบัด 5จ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฎิบัติงาน 

เลื่อนระดับเป็น ผู้ช่วยพยาบาลชำนาญงาน