รองเพลง 3

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจบุคลากรในการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ

กรรมการวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ งานบริการพยาบาล ได้จัดการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรทางการพยาบาล โดยเริ่มตั้งแต่ เดือน มีนาคม - กรกฎาคม 2562 เวลา 12.30 น. ณ ลานดนตรีจิตอาสา หน้าร้านสวัสดิการคณะแพทยศาสตร์ 

 จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเชียร์และให้กำลังใจบุคลากรที่เข้าประกวด โดยแผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ ส่งบุคลากรร่วมประกวด คือ    นางสาวอนิรพร ถิ่นรัศมี (SN03) และนางสาวกรกนก คืนดี (SN05)

 

รองเพลง 3

 

รองเพลง1

 

รองเพลง