30 7 62 1

      เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ งานบริการพยาบาล ได้จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ รอบชิงชนะเลิศ ณ ห้องประชุม 89 พรรษา โดย แผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประกวด คือ นางสาวกรกนก คืนดี และ นางสาวอนิรพร ถิ่นรัศมี ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ

และขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอนิรพร ถิ่นรัศมี ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ

30 7 62 2

30 7 62 3

30 7 62 4

30 7 62 5

30 7 62 6