8 6 63 1

เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการพยาบาล งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้ติดตามตรวจเยี่ยมระบบการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานเ เพื่อให้สอดคล้องกับเข็มมุ่งของงานบริการ ได้แก่ Patient identification, Medication safety และ Fall prevention

8 6 63 2