หน. 20 6 63 1
ขอแสดงความยินดีกับคุณมนทกานติ์ บุตรคำ หัวหน้าหอผู้ป่วยรังสีรักษา 5ก และคุณทติยา เทพขุนทอง หัวหน้าหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู 2ฉ จบหลักสูตรการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่32 จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
หน.20 6 63 2
 
หน.20 6 63 3