18 7 63 1

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้จัดโครงการนำเสนอผลงานคุณภาพทางการพยาบาล show and share ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ โดยแผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด และได้รับรางวัลดังนี้ 1) คุณฐานิตา ศรีคำเบ้า ผู้ช่วยพยาบาล หอผู้ป่วยรังสีรักษา 5ก ได้รับรางวัลที่2 เรื่อง ยากันล้มในผู้สูงอายุ 2)คุณปัณพร เหลารินทร์ พนักงานทางการแพทย์ หน่วยให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก 2จ ได้รับรางวัลที่ 2 เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติการรับ ส่งยาเคมีบำบัดสำหรับพนักงานทางการแพทย์ และ 3) คุณมุจลินท์ สีหะวงษ์ พยาบาล หอผู้ป่วยรังสีรักษา 5ก ได้รับรางวัลที่ 3 เรื่อง นอนดี มีสุข sleep happiness

18 7 63 2

18 7 63 3

18 7 63 4

18 7 63 5