Display #
Title Author Hits
เจ้าหน้าที่แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอกได้รับรางวัลบัวลอง ชินอ่อนในวันแห่งความดีที่ยั่งยืนฯ tidarat 258
เจ้าหน้าที่แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอกร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารชุดใหม่ tidarat 255
งานทอดกฐิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 ธิดารัตน์ ตาบุดดา 366
งานมุทิตาจิตแผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก 2563 tidarat 443
บรรยากาศงานมุทิตาจิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2563 tidarat 505
ห้องตรวจหู คอ จมูก ปรับปรุงจุดคัดกรอง tidarat 649
ผู้บริหารตรวจเยี่ยมความพร้อมของ OPD Full EMR tidarat 442
หน่วยงานOPD รับรางวัลสื่อสุขภาพดีเด่น 2563 tidarat 411
ทำบุญทอดผ้าป่าผู้เกษียณอายุราชการแผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก tidarat 311
แนะนำคลินิกพิเศษน้องใหม่ ของห้องตรวจหู คอ จมูก tidarat 382