Display #
Title Author Hits
เจ้าหน้าที่แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอกได้รับรางวัลบัวลอง ชินอ่อนในวันแห่งความดีที่ยั่งยืนฯ tidarat 212
เจ้าหน้าที่แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอกร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารชุดใหม่ tidarat 203
งานทอดกฐิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 ธิดารัตน์ ตาบุดดา 226
งานมุทิตาจิตแผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก 2563 tidarat 281
บรรยากาศงานมุทิตาจิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2563 tidarat 273
ห้องตรวจหู คอ จมูก ปรับปรุงจุดคัดกรอง tidarat 429
ผู้บริหารตรวจเยี่ยมความพร้อมของ OPD Full EMR tidarat 337
หน่วยงานOPD รับรางวัลสื่อสุขภาพดีเด่น 2563 tidarat 315
ทำบุญทอดผ้าป่าผู้เกษียณอายุราชการแผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก tidarat 269
แนะนำคลินิกพิเศษน้องใหม่ ของห้องตรวจหู คอ จมูก tidarat 328