Display #
Title Author Hits
เจ้าหน้าที่แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอกได้รับรางวัลบัวลอง ชินอ่อนในวันแห่งความดีที่ยั่งยืนฯ tidarat 281
เจ้าหน้าที่แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอกร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารชุดใหม่ tidarat 274
งานทอดกฐิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 ธิดารัตน์ ตาบุดดา 404
งานมุทิตาจิตแผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก 2563 tidarat 476
บรรยากาศงานมุทิตาจิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2563 tidarat 582
ห้องตรวจหู คอ จมูก ปรับปรุงจุดคัดกรอง tidarat 703
ผู้บริหารตรวจเยี่ยมความพร้อมของ OPD Full EMR tidarat 486
หน่วยงานOPD รับรางวัลสื่อสุขภาพดีเด่น 2563 tidarat 437
ทำบุญทอดผ้าป่าผู้เกษียณอายุราชการแผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก tidarat 336
แนะนำคลินิกพิเศษน้องใหม่ ของห้องตรวจหู คอ จมูก tidarat 408