แนะนำหอผู้ป่วย

ward3c welcome

 

 

          

บริบทหอผู้ป่วย

 

  

 

 

ทำเนียบบุคคลากร

 

 

 

ทำเนยบบคลากร 

คู่มือของหอผู้ป่วย

 

คมอ2

1.คู่มือการปฏิบัติตัวผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล 

 admit2.คู่มือการดูแลผู้ป่วย 5 โรคแรก

 

cleft

2.1.)คู่มือการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง/เพดานโหว่

-คู่มือการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง

คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ (Update)

 

CA

2.2.)คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ

- การดูแลผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก 

 

uro

2.3.) คู่มือการดูแลผู้ป่วยทางเดินปัสสาวะ

- คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคนิ่ว

- คู่มือการดูแลผู้ป่วยที่ทำ ESWL

- คู่มือการดูแลผู้ป่วย BPH

- คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

- คู่มือการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดทำ conduit

คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ(Update)

 คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ(Update)

คู่มือการปฏิบัติตัวในผู้ป่วยโรคนิ่วที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไตโดยเจาะรูส่องกล่องผ่านผิวหนัง (Percutaneous Nephrolithotomy:PCNL) (UPDATE)

 

hypospadias

2.4.)คู่มือการดูแลผู้ป่วย Hypospadia

 

hersh

2.5.) คู่มือการดูแลผู้ป่วย Hirschsprung disease

- การสอนสวนอุจจาระที่บ้าน

- การDilate anus 

คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยโรคลำไส้โป่งพองแต่กำเนิดที่ได้รับการผ่าตัด(Update)

 

3.คู่มืออื่นๆ

 

Environment

3.1) การอนุรักษ์พลังงาน

 

 

กิจกรรมของหอผู้ป่วย

 กิจกรรมของหอผู้ป่วย

 

กิจกรรม Nursing Round เดือน ธันวาคม 2566 (upload 10/1/2567)

คุณวัชระ ระยับศรี

คุณฐาปนี ฮามสาร

คุณศิรินทิพย์ พรไธสง

 

 

กิจกรรม Nursing Round เดือน ธันวาคม 2566 (upload 06/11/2566)

ผู้เข้าร่วม

- หัวหน้างานการพยาบาลศัลยกรรม

- หัวหน้าหอผู้ป่วย 3ค

- บุคคลาการหอผู้ป่วย 3ค

- นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

กิจกรรม Nursing Round วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 (upload 12/11/2566)

โดยนายดีเลิศ คิริชี พยาบาลปฏิบัติการ

ผู้เข้าร่วม

- หัวหน้างานการพยาบาลศัลยกรรม

- หัวหน้าหอผู้ป่วย 3ค

- บุคคลาการหอผู้ป่วย 3ค

- นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

สรุปงานประจำปีหอผู้ป่วย

ปกก

 

ติดต่อเรา

 

 

contact