โครงการธนาคารความดี: สร้างสมคุณค่าพยาบาล

งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ขอแสดงความยินดี กับ 

นางสาวศศิธร พันตะสงค์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาลชำนาญงาน ปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 4

 

เป็นผู้ปฏิบัติงานตรงเวลาสม่ำเสมอ และมีพฤติกรรมการบริการดีเยี่ยม ได้แก่ 1.สุภาพนุ่มนวล ยิ้มแย้ม แจ่มใส วาจาสุภาพ2. สนใจ เอาใจใส่ และเต็มใจให้ความช่วยเหลือสม่ำเสมอ3. ตอบข้อสงสัยแก่ท่านและญาติด้วยความเต็มใจ และ 4. ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยทันทีเมื่อผู้ป่วยต้องการ ประจำปี 2566