แผนกการพยาบาลศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ 

ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต และมหาบัณฑิต 

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2564