วันที่ 9 กันยายน 2565 ครบรอบ 50 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณในโอกาสปฏิบัติราชการครบ 25 ปี งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม โดยหัวหน้างานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของงานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม ที่ได้รับโล่เกียรติคุณในโอกาสปฏิบัติราชการครบ 25 ปี ในครั้งนี้ ได้แก่

1.นางธัญธร มีนา พนักงานการแพทย์ หน่วยห้องคลอด

2.นางสายสมร มีกุดพันธ์ คนงาน หอผู้ป่วย 2ข