งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม จัดกิจกรรมสัมนาภายนอกสถานที่ กลุ่มที่ 1 เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจ ทบทวนบทบาทหน้าที่ตามนโยบายของโรงพยาบาล และเข็มมุ่งของฝ่ายการพยาบาล มุ่งเน้นการป้องกันการเกิดอุบัติการ์ที่ไม่พึงประสงค์  Zero BMS โดยกิจกรรม ro-play   ถ่ายทอดสถานการณ์ การป้องกัน และแก้ไขปัญหา  ได้แก่ การขอเลือดและการให้เลือด  การป้องกันการแพ้ยาซ้ำ  การป้องกันพลัดตกหกล้ม  การป้องกันส่งทารกผิดแม่  ณ อำเภอภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2566