งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม จัดกิจกรรมสัมนาภายนอกสถานที่ กลุ่มที่ 2 เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจ ทบทวนบทบาทหน้าที่ตามนโยบายของโรงพยาบาล และเข็มมุ่งของฝ่ายการพยาบาล มุ่งเน้นการป้องกันการเกิดอุบัติการ์ที่ไม่พึงประสงค์ Zero BMS โดยกิจกรรม ro-play  ถ่ายทอดสถานการณ์ การป้องกัน และแก้ไขปัญหา ได้แก่ การขอเลือดและการให้เลือด การป้องกันการแพ้ยาซ้ำ การป้องกันพลัดตกหกล้ม การป้องกันส่งทารกผิดแม่ ณ อำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 31มกราคม-1กุมภาพันธ์ 2566