วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและคณะผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สวัสดีปีใหม่และสวัสดีวันแห่งความรัก นำโดยคณะผู้บริหารงานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม และมอบของที่ระลึกในโอกาสนี้