วันที่ 12 เมษายน  2566   หัวหน้างานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรมและทีมบริหาร ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ฝ่ายการพยาบาล และร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม เจ้าหน้าที่ร่วมกันขอพรเนื่องในโอกาสวันมหาสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย ตามขนบธรรมประเพณีเดิมดั้งเดิม

929.jpg