วันที่ 30 เมษายน 2566  งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมทำบุญเลี้ยงพระห้องคลอดชั่วคราว ณ หอผู้ป่วย 2ก ก่อนเปิดให้บริการห้องคลอดชั่วคราว เนื่องจากห้องคลอดปิดทำการเพื่อทำการรีโนเวทหน่วยห้องคลอดใหม่