วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดกิจกรรม "วันคุณภาพศรีนครินทร์ ครั้งที่ 21 "ประจำปี 2566 มอบรางวัลการนำเสนอผลงานคุณภาพทางการพยาบาล และคลิปวีดีโอ ACT plus 3S  ณ ห้องประชุมมิตรภาพ โดยงานการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

1. รางวัลชมเชย การประกวดคลิปวีดีโอ ACT plus 3S (หน่วยห้องคลอด)