วันที่ 14 กันยายน 2566 ครบรอบ 51 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณในโอกาสปฏิบัติราชการครบ 25 ปีและได้รับรางวัลบุคคลเกียรติยศ งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม โดยหัวหน้างานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของงานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรมในครั้งนี้