วันที่ 16 กันยายน 2566 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม จัดงานแสดงมุฑิตาจิตและเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม 89 พรรษา สมเด็จย่า   บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความยินดีแก่ผู้เกษียณอายุราชการ อบอวลไปด้วยความอบอุ่น ผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความรู้สึกของตนเองที่มีต่อการทำงานและองค์กร ทั้งนี้ยังมีการแสดงจากบุคลากรมอบให้ผู้เกษียณอายุราชการ