วันที่ 13 มกราคม 2567 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567   มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่นการระบายสี ปั้นดินน้ำมัน โยนบอลลงตะกร้า การเต้น และร้องเพลงสำหรับเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับรางวัลมากมาย เด็กๆมีความสามารถและกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ดังคำขวัญที่ว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย