Display #
Title Author Hits
ประชุมวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการในสถานการณ์โควิด-19 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 125
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2565 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 327
กิจกรรม Ethics Conference ครั้งที่ 1/2565 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 270
กิจกรรม Interesting case ครั้งที่ 2/2565 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 294
รับขีดหมวกผู้บริหารแผนกการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 278
สัมนาภายใน แผนกการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม รอบที่2/2565 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 268
กิจกรรม Journal club ครั้ง 2 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 296
สัมมนาภายใน แผนกสูติ-นรีเวชกรรม รอบที่1/2565 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 241
กิจกรรม Interesting case ครั้งที่1/2565 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 173
Case Conference ครั้งที่1/2565 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 281