รายงานแผนการดำเนินงาน งานบริการพยาบาล ปี2564

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

          วันที่ 10 มีนาคม 2564 นางสาวธารินี เพชรรัตน์ หัวหน้างานบริการพยาบาล  นางสาวเกสร เหล่าอรรคะ ผู้ตรวจการพยาบาลสูตินรีเวชกรรมและทีมผู้บริหาร ให้เกียรติร่วมยินดีต้อนรับผู้อบรม "หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการผดุงครรภ์ในภาวะความเสี่ยงสูงรุ่นที่13" วพบ.บรมราชชนนี ขอนแก่น ในโอกาสมาศึกษาดูงาน "การจัดการดูแลมารดาและทารกที่มีความเสี่ยงสูง"

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework