ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

       วันที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 น. ณ ลานพระรูปจำลอง ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดกิจกรรม  Big Cleaning Day โดยมีคำขวัญประจำปีนี้ว่า "ฝ่ายการพยาบาลรวมใจ รักษ์สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" โดยพิธีเปิด นางนุชจรีย์ หอมนาน หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้วางพวงมาลา ถวายสักการะแด่ สมเด็จพระศรีนคิรนทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ก่อนได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ความเป็นมาของโครงการ ว่าด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ทำให้การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการให้บริการผู้ป่วย และเป็นการสร้างนิสัยอันพึงประสงค์ แก่บุคลากร ทั้งในการดำเนินการตามหลัก5ส และการอนุรักษ์พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม อันนำมาซึ่งการลดค่าใช้จ่ายอันไม่พึงประสงค์ในโรงพยาบาล โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเริ่มสัปดาห์รณรงค์ 5 ส. ที่จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่24 – 30 มิถุนายน 2566 เพื่อสร้างมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ภายในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และคณะแพทยศาสตร์ โดยมี ศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้กล่าวอวยพรให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี พร้อมเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการภายในพิธีเปิดได้มีกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้น แอโรบิก ประกอบเพลง เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัว และส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างถูกต้องให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ก่อนจะทำการแยกย้ายเพื่อทำกิจกรรม บริเวณหน่วยงานของตนเองต่อไป

 

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework