ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

 

    วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 89 พรรษาฯ สมเด็จย่า ฝ่ายการพยาบาล ได้จัดพิธ๊รำลึกพระคุณและบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระการวายชนม์ครบ 50 วัน อ.บัวลอง ชินอ่อน หัวหน้าพยาบาลท่านแรก  ในพิธีประกอบด้วย กล่าวรายงานประวัติและพระคุณอาจารย์บัวลอง ชินอ่อน บรรเลงเพลง รำลึกถึง ร่วมกันยืนไว้อาลัยเป็นเวลา 1 นาที และพิธีสงฆ์ พระสงฆ์ 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ธรรมนิยาม ถวายผ้าไตรจีวร จตุปัจจัย และเครื่องไทยธรรม ถวายภัตตาหารเพล กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี โดยมีนางเบญจมาศ นวลจันทร์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลเป็นประธานในพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทั้งอดีตผู้บริหาร ผู้บริหารปัจจุบันและบุคลากรทุกระดับ จำนวน ประมาณ 300 คน

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework