ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.30-16.00 น บริเวณโรงพยาบาลศรีนครินทร์ บุคลากรฝ่ายการพยาบาลร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day (ร่วมด้วยช่วยกันทำกิจกรรม 5 ส บริเวณโรงพยาบาลศรีนครินทร์จัดโดย คณะกรรมการ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน ฝ่ายการพยาบาล กล่าวเปิดงานโดย ศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 500 คน

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework