ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

    วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 8.30-16.30 น ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่าฯ งานบริการพยาบาล จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “พัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านสำหรับผู้สูงอายุโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก”

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework