ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

       

   วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 9.00-12.00 น.ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่าฯ ฝ่ายการพยาบาลจัดพิธีมอบหมวกพยาบาลสำหรับผู้บริหารชุดใหม่ มอบโดยนางเบญจมาศ จันทร์นวล หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล พร้อมทั้งแนะนำทีมผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรแต่ละงานการพยาบาลร่วมแสดงความยินดี

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework