ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

     วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30-12.00 น. งานบริการพยาบาลจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตร การฝึกอบรมระยะสั้นทางการพยาบาล 2 เดือน ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565 จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรที่ 1 หลักสูตร สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม (perioperative nursing) รุ่นที่ 10
2. หลักสูตรที่ 2 หลักสูตร สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี รุ่นที่ 1
3. หลักสูตรที่ 3 หลักสูตร สาขาการพยาบาลรังสีวิทยาเฉพาะสาขา ปี 2565

ดังภาพกิจกรรม

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework