ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

       วันที่ 20 เมษายน 2566  เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่าฯ ฝ่ายการพยาบาลจัดพิธีมอบหมวกพยาบาลสำหรับผู้บริหารชุดใหม่ มอบโดยนางนุชจรีย์ หอมนาน หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล พร้อมทั้งแนะนำทีมผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรแต่ละแผนกการพยาบาลร่วมแสดงความยินดี

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework