ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

    วันที่  4 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมบบรรยาย2 นางสมสมัย ศรีประไหม รองหัวหน้าพยาบาลฝ่ายวิชาการ นางเตือนใจ พิทยาวัฒนชัย รองหัวหน้าพยาบาลฝ่ายคลินิกบริการ นางสาวอุไรวรรณ ใจจังหรีด ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ ให้เกียรติ ร่วมต้อนรับและปฐมนิเทศ การเปิดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นทางการพยาบาล ลส.2 เดือน ประจำปี 2565 

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework