ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

 

         วันที่ 21 กรกฏาคม 2566 เวลา 7.00-12.00 น เวลา ณ สำนักงานฝ่ายการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 89 พรรษาสมเด็จย่า นางนุชจรีย์ หอมนาม ประธานในพิธี พร้อมผู้บริหารทั้งอดีตและปัจจุบัน และบุคลากรทุกระดับ ร่วมทำบุญสำนักงานเพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมีการตักบาตร การถวายภัตตาหารเช้าพร้อมเครื่องสังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป 

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework