ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

        วันที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 18.00-22.00 น ณ โรงแรมพลูแมน จ.ขอนแก่น ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดงาน ร้อยใจรักมั่น ผูกพันนิรันดร งานเกษียณอายุราชการ ปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวสุนทรวาทีรำลึก เชิดชูเกียรติแสดงมุทิตาจิต และทีมผู้บริหารทางการพยาบาลชุดใหม่มอบของที่ระลึก แก่ผู้เกษียณอายุราชการ และนางนุชจรีย์ หอมนาน หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล กล่าวสุนทรวาทีแสดงความรู้สึกในนามตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 68 คน

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework